Трима учители – един клас

06.03.2019

„Трима учители – един клас“ е нова инициатива на методическо обединение „Чужди езици“ в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, която бе оповестена на заседание на методическото обединение и на педагогическия съвет на 05.03.2019 г.

В основата на идеята стои разбирането за съвместната работа в един клас на екип от учители, които преподават по различни чужди езици или имат специализирано отношение към темата „Оценяване“.  Развитието на идеята би могло да бъде създаване на „Екипи от учители по випуски“, сред които и „Доверени учители“ за учениците, към които учениците да се обръщат за информация по интересуващи ги теми, като например „Използването в обучението на принцип на индивидуален подход и диференцираност“ или „Ученическото портфолио – доказателство за усилията, които проявава ученикът в образователния процес“.

Румяна Войнова, Ани Рупова и Златка Гергинова поставят началото на инициативата чрез доброволни взаимни посещения на часове и примери за оценяване.

Прочетена бе част от книгата „По двама на фронта“ на германския учител Николас Шмид, който получи 2016 г. в Германия званието „Учител на годината“ : „Патетичната реч на господин Шмид към неговите ученици след постоянната дискусия за оченките“. Както и неговото интервю „Защо оценките са вредни и трябва да бъдат премахнати“

Направено бе предложение за покана на германския учител Николас Шмид в България и гостуване в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград.

Реклами

Трима учители – един клас

28.02.2019

ПОКАНА ЗА ИНИЦИАТИВА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

НХГ „СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БЛАГОЕВГРАД

Тема: „Трима учители – един клас“

Кога? –  05.03.2019 г. /вторник/, 18 часа

Къде? – Учителската стая

Трима учители по чужд език ще споделят впечатления от съвместната си работа в един клас.

Нашият опит:  „Вътрешно оценяване,  междупредметни връзки и използване на технически средства в часовете“.

Ani Rupova

eTwinning-проект с Естония, Австрия и Гърция

25.01.2019

Проектът се казва „101 дигитални стъпки в нашия училищен живот“. Участват учители от Естония, България, Гърция, Австрия. Всяко училище публикува свои слайдове /снимка, видео, анимация или линк към описана дигитална дейност, извършена в училище/. Може да се обхванат всички учебни предмети или извънкласни занимания, в които обучението на гимназистите е дигитално. Начало на проекта: 15 ноември 2018 г. Край на проекта: Когато е готова общата презентация – тук

 

Проектът ще завърши с изготвяне на eBook.

Учителката по немски език Aimi Jösealu – която  eTinning-посланик в Естония – е инициатор за мултикултурен проект и превръща един национален проект в международен. Учители и ученици от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград получават покана за участие в проекта – на всички изучавани езици. Координатор на проекта: Румяна Войнова, главен учител по немски език.

еTwinning – събитие в НХГ

20.12.2018

Итуинърите в НХГ се срещнаха, за да изразят своята радост за връчената награда на Румяна Войнова  за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning и за удостояване на проекта „So leben wir in Europa“ („Така живеем ние в Европа“) с Трета награда в категория „eTwinning проект за възраст 16-19“ 2018.

Румяна Войнова сподели впечатленията си от церемонията за връчване на националните еTwinning награди 2018 в София – професионализма на еTwinning-посланиците, многообразието от категории-награди, активното участие на детски и начални учителки в проектите, активността на учителите от София, Пловдив, Шумен, Добрич, Троян, Хасково, Асеновград, Левски, Свищов, Айтос и Благоевград в проекти по значими теми /гражданско самосъзнание, общочовешки ценности, чувство за съпричастност и отговорност към другите, здравословно хранене и култура на хранене, география, история, национален и местен патриотизъм, знания за Земя и Космос, възпитаване на любов към книгите, развиване на умения за логическо мислене и разказване, знания за културното наследство на народите.

Какво прави един проект стойностен?

– Способността за активно включване на дейностите всеки месец в учебната програма.

– Комуникацията и обмен между учителите, между учениците, между родителите.

 • Скрийншот от падлет стена
 • Комуникация в реално време
 • Игра на Кахут
 • Гугъл документи
 • Споделено мнение за проблеми
 • Общуване в онлайн-срещи
 • Вътрешна поща в TwinSpace
 • Профили на участниците
 • Етика на проектното общуване /таблица с ваканциите и активните дни за комуникация/
 • Гласуване с трисайдер за лого на проекта
 • Общи срещо, планувани в календар с вграден реален часовник, отмерващ времето в календара до тези срещи/
 • Видеокомуникации на творчески изпълнения и художсетвени прогарми
 • Живо общуване в dotstorming
 • Интерактивни презентации /едното училище представя другото училище/
 • Използване на инструменти в инструмента /напр. електронен вестник в Padlet, а вътре представяне на ученици и учители чрез Voki
 • Визуализирани комуникации и представени чрез звукови файлове
 • Участие на родителите в комуникацията

– Сътрудничество с други инициативи и партньори

 • Празнуване на световни дни /участват не само партньорите по проекта/: благотворителни пазаи, мартеници, създаване на градинки, разучаване на игри от други държави, които се прилагат в обучението_
 • Сътрудничество с Професионална гимназия за създаване на ястия по проекта от чуждата кухня или посещение в Професионална гимназия, където са приготвили ястие
 • Създаване на общи продукти чрез карти за идеи /брейнсторминг/

– Инструменти

 • Инструмент за пожелаване „Приятна ваканция“, изнесен в специална страница на проекта „Инструменти“
 • Блогове в проекти
 • Електронна книжка
 • Learning Apps
 • http://www.linoit.com /алтернатива на Padlet/

-Свободно ползване на създадените ресурси /проектът да не се затваря, да бъде публичен, за да се учим един от друг/

 • Синхронизиране на дейности в реално време за среща
 • Общи продукти /сборници с поезия, книжки, които учат на морални ценности /един от наградените проекти имаше 12 електронни книжки!/, игри и плакати, създадени съвместно/

-Въздействие и разпространение на проекта

 • Въпросници, медии, QR-кодове, представления
 • Срещата с медии като част от работния процес
 • Интерактивна карта с професии на бъдещето
 • Размяна на книги за оценяване    http://www.storyjumper.com
 • Публичен TwinSpace
 • Пътуващ албум
 • Размяна на пъзели
 • Фотоалбум  Vip Talisman    http://www.viptalisman.com
 • Интерактивна карта с Thing Link – видео и снимки 360 градуса
 • Създаване на 3D-куб   http://www.bg.bloggif.com/cube-3d
 • Ресурси за упражнения

-Как да публикуваме и информираме?

 • местни вестници и местно радио
 • Raabe, Учителско дело, Фейсбук
 • сайт на училището, сайт на общината
 • wimpy padlet
 • Collage Maker/Be Funky – създаване на фотоколаж
 • Calmeo.com  – free movie
 • Avatarmaker.com

Университетите за обучение на студенти-педагози и Институтите за квалификация на учители имат eTwinning  като част от предлаганото обучение. Базови учители промотират eTwinning.

Къде сме ние българите? ПРез 2018 г. 1121 училища в Европа получиха знак eTwinning училище, от тях 24 са в България. Ние сме в една група със Словакия, Хърватия, Швеция, Кипър, Дания. В Дания има 4 eTwinning училища. В България 2018 г. имаме вече 68 легитимни eTwinning училища. Знакът eTwinning училище е валиден 2 години.

Очаква се обявяване на актуална тема за 2019 г. и активно включване на eTwinning училищета в обучението на нови итуинъри и в проекти, в които eTwining училищата да имат водеща, подкрепяща роля за други училища-партньори по проекта.

Госпожа Албена Узунова /изявен итуинеър/ разказа за своя опит при работата по проекти и предложи – един път месечно да се събираме в eTwinning-платформата за обучение. Желаещите могат да си направят регистрация – тук

Учители получиха национални еTwinning награди за 2018 г.

13.12.2018

На 12 декември 2018 г., в София за първи път в нов формат се проведе церемония по връчване на националните eTwinning награди за 2018 година.   В залата присъстваха 70  детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители – автори на проекти, получили национален знак за качество. /От 252 кандидатури 160 са получили национален знак за качество!/

С презентация „България в европейското еTwinning семейство“ събитието бе открито от Милена Караангова, координатор за България на проекта eTwinning. Обзор на международните eTwinning-проекти за 2018 г. направи Мая Кюлевчиева, eTwinning посланик. В залата присъстваха българските учители – автори на тези проекти, в  които са участвали учители от други /от една до десет страни/.

Националните eTwinning-проекти представи Евгения Михова, еTwinning посланик. Радостно и обнадеждаващо е, че  учители от детски градини в България работят съвместно по една тема с помощта на родителите. Впечатляващи постижения, които подготвят работата по проекти на децата и на по-голяма възраст.

Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, връчи наградите за възрастови категории: 4-7 годишни деца, 8-12 годишни ученици, 16-19 годишни ученици. Присъдена бе награда за проект на 2018 година, а също награди в категориите: „Най-добър първи eTwinning проект“, „Най-добър eTwinning проект, посветен на темата за Културното наследство“, „Най-добър национален Twinning проект“, „Най-добър международен eTwinning проект“, „Краткосрочен eTwinning проект“.

След обяд бяха представени накратко eTwinning проекти, получили тази година Национален знак за качество.

Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, връчва на Румяна Войнова, главен учител по немски език в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, сертификат за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning и за удостояване на проекта „So leben wir in Europa“ („Така живеем ние в Европа“) с Трета награда в категория „eTwinning проект за възраст 16-19“ 2018  , а също  и предметна награда.

 

 

 

Обучение по проект Smart Classroom

01.12.2018

 

Обучение3Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (ARSmart Classroom) с помощта на онлайн инструмент – това е темата на обучителния семинар, проведен на 01.12.2018 г. в НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“- Благоевгрд. Обучител – г-жа Миглена Велячка, семинарът е организиран от Фондация „Образование 5.0“ по проект Smart Classroom.

01.12.2018

Международен литературен фестивал /11-16 декември 2018 г., София, НДК/

28.11.2018

ПОКАНА ОТ ГЬОТЕ ИНСТИТУТ СОФИЯ

Мили приятели на книгата и литературата,

Каним Ви да участвате в Международния литературен фестивал в София.

Тази година шестият Литературен фестивал София е изцяло посветен на немскоезичната литература. Под мотото „Четии държави един език“ почетните гости на панаира на книгата от Австрия, Германия, Лихтенщайн и Швейцария ще представят немскоезична литература. Някои от най-значимите съвременни писатели  от гостуващите държави ще обменят опит със също така впечатляващи български автори на живо пред публика.

Ще има общ щанд на Франкфуртския панаир на книгата и на гостуващите държави. Това ще даде не само възможност да се купят книги на гостуващите автори, но там Гьоте Институт ще представи също VRwandlung, една Virtual Reality адаптация  „Die Verwandlung“ от Кафка. Програмата съдържа също интересни дискусии, организирани от TRADUKI  и от фондация  Kurt Wolff.

Шестият Международен литературен фестивал София ще се състои от 11 до 16 декември 2018 г. в рамките на  Софийския панаир на книгата, в Националния дворец на културата.

Участието на авторките  Dagmar Geisler (13. декември, 10:00 до 13:00 часа) и Katja Alves (14. декември, 10:00 до 11:30 часа) представляват рамката на немскоезичната програма за деца.

Каним по-големите ученици на другите инициативи с немскоезични автори и поети. Сред нашите гости ще бъдат също Lukas Bärfuss, Sabine Bockmühl, Sherko Fatah, Christoph Hein, Jonas Lüscher, Robert Menasse, Marion Poschmann, Ferdinand Schmatz und Ilija Trojanow.

Още информация може да намерите тук:
http://www.goethe.de/sofia/literaturfestival

www.literaryfest.org

Ако проявявате интерес към немскоезична инициатива, обърнете се към библиотеката на Гьоте Институт:

E-Mail: bibliothek-sofia@goethe.de

Ако се интересувате от групово посещение на друга от изброените инициативи, тогава моля да се обърнете към нашите партньори от Bulgarian Book Association

E-Mail: filipova@abk.bg

В електронното писмо моля дайте следната информация:

 1. Име и адрес на училището
  2. Лице за контакт: име и телефон
  3. Коя от инициативите бихте желали да посетите?
  4. Колко деца/младежи на каква възраст се очакват?

Bulgarian Book Association
Goethe-Institut, Sofia

Още информация – тук

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: ЛУКАС БЕРФУС В РАЗГОВОР С ВИОЛЕТА , вторник, 11.12.2018 г., 19-20 часа, НДК, Мраморно фоайе

Тема на разговора: „За днешните неврози или защо човек все още пише пиеси

Лукас Берфус и Виолета Дечева ще проведат на 11 декември в 19:00 часа експертен разговор за актуалните тенденции на немскоезичната театрална сцена. Те ще разговарят за писането на театрални пиеси като сътворяване на нови мисловни структури, които могат да помогнат за цялостното разглеждане на едно общество.

Лукас Берфус е роден през 1971 г. в Тун, Швейцария. Драматург, романист и есеист. Театралните му пиеси са поставяни по цял свят, а романите му са преведени на близо двайсет езика. Лукас Берфус е член на Германската академия за език и поезия. Живее в Цюрих.

Модератор: Виолета Дечева

Виолета Дечева е доктор по театрознание (Ph.D) и доктор на науките (Sc.D) от БАН. Професор по театрознание в НБУ. Изследовател, преподавател, историк и критик. Член на Международната федерация на театралните изследователи (IFTR), на Международната асоциация на театралните критици (IATC), на СЖБ и други. Ръководител на проекта Конкурс за нова пиеса на НБУ. Театрален наблюдател на в. „Култура“.

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: ЗАБИНЕ БОКМЮЛ В РАЗГОВОР С КАМЕЛИЯ , сряда, 12.12.2018 г., 15.30 часа – 16.30 часа, НДК, Мраморно фоайе

Тема на разговора: „Обикновените хора“

На 12 декември в 15:30 часа Забине Бокмюл и Камелия Спасова ще имат обща изява. Те ще разговарят за всекидневните житейски истории и защо е толкова важно те да бъдат разказвани. Освен това Забине Бокмюл ще говори за литературната сцена на Лихтенщайн.

Забине Бокмюл е родена през 1962 г. Израства в Лихтенщайн, завършва специализиран клас по графика, след което работи като график. През 1993 г. се ражда дъщеря ѝ. 1995 г. излиза „Die Sennpuppe“. От 2000 г. насам работи като график на свободна практика, а през 2002 г. започва да пише литературни текстове; от тогава датират и първите ѝ кратки истории и разкази. Следват публикации в „LandSichten II“ и в годишниците на „Literaturhaus Liechtenstein“, както и в антологиите: „Winter in Liechtenstein Bd. 2“ (издателство „van Eck“, 2004), „darüber hinaus gewagt“ (издателство „orte“, 2016), „miromente 46“ и „V#33: Haben und Sein“ (Literatur Vorarlberg, 2017). През 2017 г. излиза „Normale Leute“ (издателство „van Eck“), първият ѝ самостоятелен сборник с разкази. Авторката живее в Тризен, Лихтенщайн.

Модератор: Камелия Спасова

Камелия Спасова е родена 1982 г. в София. Главен асистент по Антична и западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, ФСлФ; преподава в Кьолнския университет в периода 2016-2018. „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012) е първата ѝ теоретична книга. Заедно с Мария Калинова и Васил Видински публикуват книгата „Хаос и безредие 1. Случайното на езика, литературата и философията“ (2018). През 2015 създадава π – отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията, заедно с ВБВ, Огнян Касабов, Мария Калинова, Юнуз М. Юнуз, Камелия Спасова, Димитър Божков. Заедно с π написва „Хаос (редакторски манифест)“ (2015) и отбелязва 100 години дада (2016). Авторка е на две стихосбирки „Парцел N: 17” (2007) и „Кеносис“ (2016). От 2009 г. е част от редакторския екип на „Литературен вестник”.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ДИСКУСИЯ

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: МИКА ДЖОНСЪН – РАЗКАЗИ ВЪВ , сряда, 12.12.2018 г., 18 часа – 19 часа, НДК, Мраморно фоайе

Презентация и дискусия: „Разкази във виртуалната реалност“

Как могат да бъдат разказвани истории във виртуалната реалност? Как могат да бъдат адаптирани съществуващи истории? В рамките на своята презентация Мика Джонсън ще отговори на всички тези въпроси. Той работи почти една година върху адаптацията за виртуална реалност на Метаморфозата на Кафка. Мика Джонсън ще сподели историята на възникването на VRwandlung, нещата, които е научил около този проект и какъв потенциал се крие във виртуалната реалност като наративна среда. След презентацията той ще отговори на въпросите на зрителите относно виртуалната реалност и живота си като режисьор.

Мика Джонсън е режисьор, писател и автор на мултимедийни проекти. Той ръководи трийсетчленния екип, адаптирал за виртуална реалност първа глава от Метаморфозата на Кафка. Джонсън е режисьор и на поредица музикални видеоклипове и на уеб сериала The Amerikans.

VRwandlung е адаптация за виртуална реалност на първа глава от Метаморфозата на Кафка. Тя може да бъде изпробвана в павилиона на почетните гости Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенщайн в международната зона на Панаира на книгата.

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: ШЕРКО ФАТАХ В РАЗГОВОР С РУМЕН ПЕТРОВ, сряда, 12.12.2018 г., 19-20 часа, НДК, Мраморно фоайе

Тема на разговора: „Социалната травма: преди и след словото“

Шерко Фатах и Румен Петров ще разговарят на 12 декември в 19:00 часа за социалните травми и тяхното литературно преработване, независимо дали в медицинските книги през описание на симптомите или чрез разказаните преживявания.

Шерко Фатах е роден през 1964 г. в Източен Берлин в семейството на иракски кюрд и германка. Израства в ГДР, през 1975 г. заедно с родителите си емигрира през Виена в Западен Берлин. Следва философия и история на изкуството. За прозата си е получил многобройни отличия, сред които Голямата награда за изкуство на Берлинската академия на изкуствата, наградата „Аделберт фон Шамисо“ през 2015 г., както и литературната награда „Аспекти“ за романа си „Im Grenzland“. Номиниран е многократно за наградата на Лайпцигския панаир на книгата (през 2008 г. с „Das dunkle Schiff“, през 2012 г. с „Като бяло петно на картата“) , а романът му „Das dunkle Schiff“ е включен в краткия списък на номинираните за Германската награда за книга на годината през 2008 г.

Pумен Петров е роден през 1965 г. в София. Доктор по медицина, със специалност „Психиатрия“. Дисертацията му е в областта на психо-социалните науки с тема „Сътрудничество и уязвимост“. Пише и работи в областта на социалната травма и възможностите за възстановяване на социалната връзка след отношения на насилие. Преподава социална работа в Нов български университет.

Модератор: Марин Бодаков

Марин Бодаков е писател, литературен редактор и главен асистент в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ на Софийския университет.

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ | ДЕТСКА ПРОГРАМА: ДАГМАР ГАЙСЛЕР В , четвъртък, 13.12.2018 г., 10 – 11.30 часа, НДК, Мраморно фоайе

Интерактивно четене за деца: „Приключения с Ванда“

Дагмар Гайслер и Петя Кокудева ще представят интерактивното четене за деца „Приключения с Ванда“. Малките посетители ще чуят не само любопитните приключения на Ванда, но и сами ще трябва да напишат нещо за себе си и своите приятели. Събитието ще се състои на 13 декември в 10 часа, в рамките на детската програма на Панаира на книгата.

Дагмар Гайслер е родена през 1958 г. в Зиген. Следва графичен дизайн във Висбаден и още по това време започва да работи като илюстратор. Досега са издадени множество детски книги с нейно оформление, а също художествена и специализирана литература, която тя илюстрира със забавни рисунки. „Интересува ме всичко, което се случва между хората. Най-много обичам да рисувам хора. Както и най-много обичам да пиша за тях“, споделя тя.

Модератор: Петя Кокудева

Петя Кокудева (Смолян, 1982) е детски писател и пътешественик. Автор е на три книги със стихотворения: „Лулу“ (Специална награда за дебют „Южна пролет“, 2012), „Малки същества“ (2014) и „Питанки“ (Национална награда „Константин Константинов“, 2017). Най-новата ѝ книга – „Лупо и Тумба. Част 1“ – е отличена с Националната награда „Христо Г. Данов“ 2018, в категория Детска книга. Тази зима „Лупо и Тумба“ излиза и в превод на немски.По всичките си книги авторката работи в щастливо сътрудничество с италианската художничка Ромина Беневенти.

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: КАК СЕ ОТВАРЯ АРХИВ НА ТАЙНИТЕ , четвъртък, 13.12.2018 г., 16.30 – 18 часа, НДК, Мраморно фоайе

Дискусия: Как се отваря архив на тайните служби?

Преработването на комунизма чрез разкриването на документите на Държавна сигурност се случва в Югоизточна Европа в съвсем различен мащаб. Дискусията ще постави въпроса за актуалното състояние и обществените нагласи в България и Румъния. Ще бъдат обсъдени значението на ангажимента на гражданското общество и подкрепящата роля на Германия.

Участници:

Илия Троянов (Австрия/България), автор. За своя роман „Власт и съпротива“ прави проучвания в архивите на българската Държавна сигурност.
Томас Крюгер (Германия), ръководител на Федералната централа за политическо образование. Един от основателите през 1989 на Социалдемократическата партия в ГДР (SPD). Като застъпник на гражданските права той е отлично запознат със следенето от страна на държавата.
Джермина Нагъц (Румъния) от румънската служба за изследване на архива на Секуритате, C.N.S.A.S., занимава се с досиетата на писателите.
Пламен Дойнов (България), доцент в Нов български университет, където от 2012 ръководи факултета по Нова българистика и програмата „Литературата на Народна република България 1946-1990“. В работата си представя и интерпретира документи от архивите на българската Държавна сигурност.

Модератор: Диана Иванова (България), автор на документални филми, журналист и писател. Темите ѝ са културният обмен и паметта за миналото. В рамките на проекта си „Аз живях социализма“ изследва следите, които социализмът оставя в душите на хората.

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: МАРИОН ПОШМАН В РАЗГОВОР С МИРЕЛА , четвъртък, 13.12.2018 г., 19-20 часа, НДК, Мраморно фоайе

Тема на разговора: „Между поезията и прозата: посоки и граници“

Марион Пошман и Мирела Иванова ще разговарят на 13 декември в 19:00 часа за житейските възгледи на всяка от тях като поетеса. Те ще обсъдят своите наблюдения на света и как успяват да покажат в произведенията си невидимите нишки, които го удържат.

Марион Пошман е родена през 1969 г. в Есен, завършила е германистика и славистика и днес живее в Берлин. Многократно е награждавана за прозата и лириката си. Сред последните ѝ отличия са нагрaдите за лирика „Петер Хухел“ и „Ернст Майстер“. Романът ѝ „Слънцестояние“ е в списъка на номинираните за Германската награда за книга на годината, а през 2013 г. Марион Пошман печели литературната награда „Вилхелм Раабе“.

Мирела Иванова е родена в София през 1962 г. Автор е на 12 книги с поезия, разкази и публицистика, сред които „Памет за подробности“, „Еклектики“, „Бавно“, „Всички разкази са за теб“, „Седем. Стихотворения (с) биографии“. Хайделбергското издателство „Вундерхорн“  издава двата ѝ поетични сборника „Самотна игра“ и „Сдобряване със студа“.
Мирела Иванова е носител на множество национални и европейски литературни награди, сред които Литературната награда на София, наградата за поезия „Перото“, националната награда „Христо Г. Данов“, наградата за модерна европейска поезия на д-р Хуберт Бурда и едногодишната писателска стипендия на Баварското министерство на културата във Вила „Конкордия“.

Модератор: Амелия Личева

Амелия Личева е поетеса, има докторска степен по философия и е преподавател в катедра „Теория на литературата“ на Софийския университет. Тя е главен редактор „Литературен вестник“.

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ | ДЕТСКА ПРОГРАМА: КАТЯ АЛВЕС В РАЗГОВОР , петък, 14.12.2018 г., 10-11.30 часа, НДК, Мраморно фоайе

Искате ли да се запишете в „Клуба на мъфините“?

Катя Алвес и Юлия Спиридонова-Юлка ще разговарят на 14 декември в 10:00 часа за „най-сладката“ тайфа на света. Те ще си говорят за членовете на тайфата и техните приключения, за приятелството и взаимното им приемане.

Събитието ще се състои в рамките на детската програма на Панаира на книгата.

Катя Алвес е родена в Коимбра, Португалия. Упражнявала е различни професии – работила е в книжарница, била е редактор в радиото. Днес живее със семейството си в Цюрих и пише детски романи, повести, радиопиеси.
Катя Алвес много обича португалски оризови кексчета, за които твърди, че са преки роднини на мъфините.

Модератор: Юлия Спиридонова

Юлия Спиридонова е автор на много книги за деца и юноши – приказките „Бъди ми приятел“, „Каква магия крие се в снега“, „Къде си, слънце“, трилогията „Страната на сънищата“, романите „Графиня Батори“, „Макс“, „Кронос, тоя нещастник“ и др.  Сред литературните ѝ награди се нареждат престижни отличия като националната награда „Петко Р. Славейков“ за принос в българската литература, наградата на децата „Бисерче вълшебно“, „Константин Константинов“, „Перото“ и др. Тази година писателката бе номинирана за трети път за най-голямата световна награда за детска литература „Astrid Lindgren Memorial Award“.

ПЪРФОРМАНССОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: 10 ГОДИНИ ТРАДУКИ, петък, 14.12.2018 г., 16-17 часа, НДК, Мраморно фоайе

Пърформанс „Госпожица Д“ и тържествено слово: Десет години ТРАДУКИ

Европейската мрежа за литература и книги ТРАДУКИ подкрепя от 2008 г. насам литературния обмен между немскоезичните страни и Югоизточна Европа. През тези десет години ТРАДУКИ изгражда сътрудничество със 17 партньора от 11 страни и по този начин насърчава едно уникално географско единство.

ТРАДУКИ отделя специално внимание на преводачите като незаменими посредници между отделните култури – без тяхното изкуство и най-големият писател би останал без глас на чужди езици, без преводи текстовете не биха могли да постигнат въздействие в други езикови региони, не биха се изплели и нишките на съвместни разговори.

10 години ТРАДУКИ – 10 години насърчаване на културното многообразие в Европа!

За да отпразнува годишнината, ТРАДУКИ ви кани в петък на представлението „Госпожица Д“ в рамките на Софийския панаир на книгата. Режисьорът Валерия Вълчева и актьорският ѝ състав поставят откъс от романа на Михаел Кумпфмюлер „Блаженството на живота“. Романът е преведен на български през 2015 г. от Гергана Фъркова благодарение на подкрепата на ТРАДУКИ.

Концепция на „Госпожица Д“:
Валерия Вълчева (България) е независим режисьор. С над 30 театрални представления зад гърба си, предимно в алтернативни пространства, тя има умението да пресъздаде една впечатляваща постановка на сцената на Панаира на книгата.

Актьори:
Мирослава Захова
Борис Добрев

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: ЙОНАС ЛЮШЕР В РАЗГОВОР С ВЛАДИМИР , петък, 14.12.2018 г., 18-19 часа, НДК, Мраморно фоайе

Тема на разговора: „В един свят ли живеем?“

На 14 декември в 19:00 часа Йонас Люшер и Владимир Полеганов ще разговарят за кризите на модерните общества. Сред тях са неизбежната културна промяна и въпросът как писателят се справя с нея.

Йонас Люшер е роден през 1976 г. в Швейцария, днес живее в Мюнхен. Неговата новела „Пролетта на варварите“ (C.H.Beck 2013) е сред номинираните за Германската награда за книга на годината и за Швейцарската награда за най-добра книга. Преведена е на петнайсет езика и е адаптирана за театрална сцена. Люшер е носител на литературната награда на кантона Берн, на литературните награди „Ханс Фалада“, „Франц Хесел“ и др.

Владимир Полеганов е писател, преводач и сценарист. Автор е на един сборник с разкази – „Деконструкцията на Томас С.“ (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013) и един роман, “Другият сън” (изд. “Колибри”, 2016). Разказът му „Кладенецът“ печели втора награда на конкурса „Рашко Сугарев“, „Птиците“ е включен в антологията „Best European Fiction 2016“ на издателство Dalkey Archive Press, а за романа си получава „Хеликон“ за 2017 г.  Интересува се от странното и необяснимото.

Модератор: Надежда Московска

Надежда Московска е журналист в сферата на културата, поетеса и преводач.

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: ИЛИЯ ТРОЯНОВ В РАЗГОВОР С ГЕОРГИ , петък, 14.12.2018 г., 19-20 часа, НДК

Тема на разговора: „Всичките наши бягства“

Илия Троянов и Георги Господинов ще разговарят на 15 декември в 18:00 часа за преодоляването на граници. Буквално, като бежанец, който не се чувства принадлежен нито „тук“, нито „там“, и в преносен смисъл, като индивид в един глобализиран свят. Те ще обсъдят въпроса дали литературата може да замести родината.

Илия Троянов е роден през 1965 г. в София. През 1971 г. напуска заедно с родителите си България през Югославия и Италия и се установява в Германия, където получава политическо убежище. През 1972 г. семейството му се премества в Кения. До 1984 г., с изключение на четиригодишен престой в Германия, Илия Троянов живее в Найроби. Впоследствие пребивава известно време в Париж. От 1984 до 1989 г. следва право и етнология в Мюнхен. Там основава издателствата „Кирил и Методий“ и „Марино“. През 1988 г. Троянов се премества в Мумбай, а през 2003 г. – в Кейптаун. Днес, когато не пътува, живее във Виена. Известни негови романи, като „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, „Събирачът на светове“ и „Ледовете се топят“, и пътеписи, например „По пътя на Ганг“, се превръщат в бестселъри и са отличени с многобройни награди. Последно в издателство „S. Fischer“ излизат романът „Власт и съпротива“, бестселърът „Meine Olympiade: Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen“, както и автобиографичното политическо есе „След бягството“.

Георги Господинов (1968) е поет, писател и драматург, един от най-превежданите български писатели след 1989-а. Влиза в литературата през 90-те със стихосбирките си „Лапидариум“ и „Черешата на един народ“. Международното признание идва с „Естествен роман”, публикуван на повече от 20 езика. „Физика на тъгата” (2012) печели наградата за Роман на годината в България, международната награда „Ян Михалски“ (Швейцария) и е финалист на седем европейски и американски награди за най-добра книга, сред тях наградата на Американския ПЕН за преводна книга, Premio Strega Europeo в Италия, Haus der Kulturen der Welt Literaturpreis (Berlin) и др. „Сляпата Вайша“, късометражна анимация по едноименния му разказ (реж. Теодор Ушев), е сред номинираните за наградите „Оскар“ през 2017 г. Живее на различни места, където го отведат книгите му. През 2018 е в Ню Йорк, печелейки писателската стипендия на New York Public Library. Най-новата му книга е „Всичките наши тела“.

Модератор: Ангел Игов

Ангел Игов е писател, преводач и литературен критик. Преподавател е в Софийския университет. Негови произведения и преводи са удостоени с множество престижни награди.

 

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: РОБЕРТ МЕНАСЕ В РАЗГОВОР С АЛЕК ПОПОВ, петък, 15.12.2018 г., 18-19 часа, НДК

Тема на разговора: „Европа като сюжет“

В събота на 15 декември от 18:00 до 19:00 часа Роберт Менасе и Алек Попов ще разговарят за сатиричното и политическото писане. Те ще направят равносметка за състоянието на демокрацията в Европа и ще обсъдят заличаващите се граници между фикция и реалност, не само в литературата.

Роберт Менасе (1954) е роден и израснал във Виена. Следва германистика, философия и политически науки във Виена, Залцбург и Месина, а през 1980 г. защитава дисертация на тема „Типът на аутсайдера в сферата на литературата“. В продължение на шест години Менасе работи в Университета на Сао Пауло – първо като преподавател по австрийска литература, а след това като гост-доцент в Института за теория на литературата. Тук той води основно курсове върху философските и естетическите теории на автори като Хегел, Лукач, Бенямин и Адорно. След завръщането си от Бразилия през 1988 г. Роберт Менасе се установява трайно във Виена, където работи като писател и есеист.

Алек Попов е автор на романите „Мисия Лондон“, „Черната Кутия“, „Сестри Палавееви в бурята на историята“; на есеистичната книга „Спътник на радикалния мислител“, както и на редица сборници с разкази, сред които „Ниво за напреднали“, „Митология на Прехода“, „Телесни плевели“. Той е един от най-превежданите и четени съвременни български писатели. Романът „Мисия Лондон“ е издаден на 16 езика. Алек Попов е носител е на редица литературните отличия, сред които: наградата за нова българска проза „Хеликон“ (2002, 2013); националната награда за драматургия „Иван Радоев“, наградата „Елиас Канети“, „Цветето на Хеликон“ за най-продавана книга на 2007 и 2013 г., наградата на британския ПЕН Център за преводна литература и др.

Модератор: Бойко Василев

Бойко Василев е журналист и телевизионен водещ.

 

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: КРИСТОФ ХАЙН В РАЗГОВОР С МАРИН, петък, 15.12.2018 г., 19-20 часа, НДК

Тема на разговора: „Историческото наследство: памет и истина“

Кристоф Хайн ще разговаря на 15 декември в 19:00 часа с Марин Бодаков за историческото наследство между паметта и истината. Ще става въпрос за това дали като общество трябва да се срамуваме от миналото си и кой би могъл да има интерес да „поправи“ това минало. В разговора ще се обсъжда също какво е да бъдеш скептичен като писател и дали писателите имат морална отговорност.

Кристоф Хайн е роден на 8 април 1944 г. в Хайнцендорф, Силезия. Израства в Бад Дюбен край Лайпциг, където семейството му се премества след края на войната. През 1967 г. започва да учи философия и логика в Лайпцигския университет, като завършва следването си през 1971 г. в Хумболтовия университет в Берлин. От 1974 до 1979 г. Хайн работи като автор на щат в берлинския театър „Фолксбюне“. Прави пробив през 1982/83 г. с новелата си „Чуждият приятел“ / „Драконова кръв“. Хайн е носител на множество отличия, сред които наградите „Уве Джонсън“ и „Щефан Хайм“.

Модератор: Марин Бодаков

Марин Бодаков (1971, Велико Търново) е автор на седем стихосбирки, сред които „Наивно изкуство“ (2011; Национална награда „Иван Николов“ за най-добра поетическа книга на годината), „Северна тетрадка“ (Да, 2013), „Битката за теб“ (Да, 2016; Националната литературна награда „Памет“ в годината на Константин Павлов). Главен асистент в катедра Пресжурналистика и книгоиздаване в СУ „Св. Климент Охридски“, където преподава публицистика и художествена критика, и редактор литература на вестник „К“, продължител на традициите на вестник „Култура“.

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ: ФЕРДИНАНД ШМАТЦ В РАЗГОВОР С , неделя, 16.12.2018 г.,15.16 часа, НДК

Тема на разговора: „Поезията като скандал в епохата на разградените дворове“

Фердинанд Шматц ще разговаря на 16 декември в 15:00 часа с Йордан Ефтимов. Какво представлява добрата поезия и каква е ролята на поезията в един все по-бърз и повърхностен свят, ще са основните въпроси разисквани от авторите.

Фердинанд Шматц е роден през 1953 г. в Корнойбург, Австрия и живее във Виена. Следва германистика, история и философия. От 1978 г. публикува лирика и есета. В периода 1983-1985 г. работи като лектор по немски език и литература в университета Нихон, Токио, Япония, а от 1988 г. изнася лекции на тема „Изкуство и поетика“. От 2012 г. е професор и ръководител на Института за езиково изкуство към Университета по приложно изкуство във Виена. Автор е на книгите „dschungel allfach. prosa gedicht“, „das große babel,n“ и много други. Последният му публикуван роман носи заглавието „Durchleuchtung: Ein wilder Roman aus Danja und Franz.“ Шматц е носител на литературните награди „Георг Тракл“ (2004 г.), „Х. К. Артман“ (2006 г.) и „Ернст Яндл“ (2009 г.)

Модератор: Йордан Ефтимов

Йордан Ефтимов е поет, литературовед, автор на разкази и есета. Завършва Класическата гимназия в София, а след това и българска филология в Софийския университет. От 1994 г. преподава в Нов български университет. Доцент по теория на литературата там. Редактор в „Литературен вестник“ от 1993 г. с много прекъсвания. Автор на няколко монографии със смущаващи заглавия като „Опроверганата добродетел“ (2008), „Двойното дъно на класиката“ (2010) и „Божествената математика“ (2012), както и на научнопопулярните книги „Антична литература“ (2001) и „Модернизъм“ (2003). Носител е на наградите за поезия „Южна пролет“ (1994),  „Иван Николов“ (2013), „Христо Фотев“ (2014), както и на наградата за есе „Цветан Стоянов“ (2001) и наградата „Христо Г. Данов“ в раздел Критика (2006).

Състезание по превод на Европейската комисия – 22.11.2018 г., 11 часа

22.11.2018

Juvenes Translatores – в този конкурс за най-добър преводач  учениците от НХТ участват всяка година.

На 22 ноември 2018 г. право на участие имаха ученици, родени през 2001 г.

Български език – juvenes-translatores_2018_text_bg_bulgarian

Немски език – juvenes-translatores_2018_text_de_german

Испански език – juvenes-translatores_2018_text_es_spanish

Английски език – juvenes-translatores_2018_text_en_english_0

Френски език – juvenes-translatores_2018_text_fr_french

На кого е най-добрият превод тази учебна година?

Четвърта вечер продължава обучението с Цветанка Тодорова, eTwinning-посланик

14.11.2018

Днес, 14 ноември 2018 г., от 20 часа – учители от цяла България се включиха в обучението, което продължава вече четвърта вечер.

Интеренсното днес е:

Работа с Learning Apps – тук

Създаване на Padlet – тук

Трета стъпка на онлайн – еTwinning – обучение

13.11.2018

Tрета вечер, от 20 часа,  продължи eTwinning-обучението под ръководството на  Цветанка Тодорова, еTwinning-посланик и учител във Видин. Учители от цяла България тази вечер имаха възможност да се запознаят с инструмент за създаване на филми и презентации. Програмата POWTOON  със сигурност ще бъде интересна на ученици и учители и би разнообразила часовете по чужд език и други предмети.

На 14 ноември, от 20 часа, онлайн-обучението продължава с програма за създаване на комикси.