Четвърта вечер продължава обучението с Цветанка Тодорова, eTwinning-посланик

14.11.2018

Днес, 14 ноември 2018 г., от 20 часа – учители от цяла България се включиха в обучението, което продължава вече четвърта вечер.

Интеренсното днес е:

Работа с Learning Apps – тук

Създаване на Padlet – тук

Advertisements

Трета стъпка на онлайн – еTwinning – обучение

13.11.2018

Tрета вечер, от 20 часа,  продължи eTwinning-обучението под ръководството на  Цветанка Тодорова, еTwinning-посланик и учител във Видин. Учители от цяла България тази вечер имаха възможност да се запознаят с инструмент за създаване на филми и презентации. Програмата POWTOON  със сигурност ще бъде интересна на ученици и учители и би разнообразила часовете по чужд език и други предмети.

На 14 ноември, от 20 часа, онлайн-обучението продължава с програма за създаване на комикси.

Втори ден продължава eTwinning- обучението с Цветанка Тодорова, посланик от Видин

12.11.2018

Днес, 12 ноември 2018 г., темата бе: Създаване на страница, използване на таблица за по-прегледно разполагане на информацията в колони, вмъкване на игри от LearningApps.org

На 13 ноември, отново от 20 часа, обучението продължава с други полезни инструменти. Работният език е български. Обучението е полезно за учители по всички предмети.

В стаята за срещи се влиза лесно, след регистрация в eTwinning-платформата. На 13 ноември срещата е тук

еTwinning в помощ на обучението и работата по проекти

11.11.2018

На 11.11.2018 г., от 20 часа  Цветанка Тодорова от училище „Цар Симеон Велики“ във Видин, която е еTwinning посланик, проведе пъровото от цикъл  4 онлайн обучения. То бе насочено към учители, които искат да работят по иТуининг проекти и да включат проектно базираното обучение в преподаването си.  Как иТуининг може да помогне при изпълнението на  проекти по Еразъм+.

От НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград в онлайн-обучението участваха: Албена Узунова, Миглена Велячка и Румяна Войнова.

На 12 ноември 2018 г., от 20 часа, обучението продължава с темата: Как да си направим добра страница в Twin Space?

Предстоящо състезание по немски език – ниво С1, ниво В2, ниво В1, ниво А2, ниво А1

05.11.2018

Цел на националното състезание: Да запознае учениците с фоматите за получаване на сертификат за владеене на немски език на съответното ниво.

Кръгове: Училищен и национален

Срок за изпращане заявлението за участие: 26 ноември 2018

Такса за участие в училищния кръг: 7 лева

Такса за участие в националния кръг: 10 лева

Разпределението на учениците по нива се извършва от подготвящите ги учители в училището съобразно нивото на знанията им. Допускането на ученици с по-високо ниво на знанията на по-ниско ниво на състезанието противоречи на идеята на състезанието. Ученици, за които бъде установено, че в учебния процес в училище или извън него са овладели знания, по-високи от нивото, на което са насочени от преподавателя си, ще бъдат дисквалифицирани.

Училищен кръг /месец декември/: Материалите за състезанието пристигат след 26 ноември 2018 г. Училището или учителят сами определят датата за вътрешния кръг. До 21 декември резултатите трябва да бъдат представени.

Национален кръг: 19.01.2019 г., Ловеч

По нива – компоненти, времетраене, оценяване:Ниво А1 – Четене /2 части – 12 въпроса/,  Писане /1 част-1 задача/ – Общо: 22 точки  Време: 50 минути

Критерии за оценяване на писмения текст от ниво А1, задача 1:

Максимален брой точки 10, които се поделят както следва:

2 т. – разнообразие на използваните лексикални средства

2 т. – граматическа коректност на използваните форми и конструкции

3 т. – задачата е изпълнена изцяло и разбираемо

1,5 т. – задачата е изпълнена само отчасти поради езикови или съдържателни пропуски

0 т. – задачата не е изпълнена и/или текстът е неразбираем при четене

1 т. – оформлението на текста съответства на вида на текста

0,5 т.  – нетипични или липсващи изрази при оформлението на текста, напр. липсва обръщение

0 т. – не съдържа изрази, специфични за този вид текст 

Методическо съвещание на учителите по чужд език

25.10.2018

Съвещанието се проведе в  зала Андрей Делчев на АУБ на 23.10.2018 г., от 14 часа.

Експертът от РУО на МОН  г-жа Л. Стоименова обобщи пред  учителите по чужд език основните моменти и акценти в работата през миналата учебна година.

 Представен беше планът за предстоящи тематични проверки и прояви през текущата учебна година – състезания, олимпиади, празници и мероприятия. РУО-Благоевград е определен за домакин на Национален кръг на олимпиадата по испански език през месец март. Направен бе сравнителен анализ на изискванията по Наредба 3 и Наредба 11. 

Инициативите и добрите практики в обучението по чужд език могат да намерят място в сайта на РУО на МОН, като снимките се съпътстват с  информирано съгласие на родителите.

Новите учебни програми за 10, 11 и 12 клас вече са на сайта на МОН и е отворена възможността за общественото им обсъждане.

Румяна Войнова, главен учител по немски език в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, обяви присъдения европейски знак за качество на eTwinning-проекта „Така живеем ние в Европа“, проведен под нейно ръководство и  реализиран на немски език с ученици от Естония. Разказа за проекта и покани учителите за съвместна eTwinning-дейност.

Представители от отдел „Прием на студенти“ в Американския университет в България  запознаха учителите с предстоящи учебни прояви и отправиха покана за конкретно сътрудничество с учителите и учениците, изучаващи английски език.

И нашите партньори в Twinning- проекта получиха Европейски знак за качество

23.10.2018

Благодарим на партньорите от Естония, с които работихме заедно на немски език по проекта „Така живеем ние в Европа“ за прекрасното сътрудничество! Честитим им Европейския знак за качество, което те получиха днес!

ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО за eTwinning-проекта „Така живеем ние в Европа“

22.10.2018

На 22 октомври 2018 г. учител от НХГ бе отличен с Европейски знак за качество

На 22 октомври 2018 г. eTwinning-проектът „Така живеем ние в Европа“ бе отличен с ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО.

В проекта участваха на немски език ученици от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград с ръководител главен учител по немски език Румяна Войнова и ученици от Естония.

etw_europeanqualitylabel_126707_en

Европейският знак за качество е вторият знак за успех и показва, че проeктът е достигнал определен европейски стандарт.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО – не е нужно да се кандидатства!Той се присъжда от Централното звено за координация (ЦЗК) на учители в проект, който:

  1. е бил предложен за Европейски знак за качество от поне едно Национално звено за координация след процес на подбор. Всяко национално звено за координация предлага трите проекта, постигнали най-висок резултат и отличени с Национален знак за качество.
  2. включва поне двама партньори, които вече са получили Национален знак за качество. Европейският знак за качество се присъжда само веднъж годишно и се представя в портала на eTwinning.

​​Трябва да притежавате Европейски знак за качество, за да участвате в Европейските награди на eTwinning.

 

На 1 октомври учител от НХГ бе отличен с национален знак за качество

13.10.2018

Националното звено за координация на eTwinning проектите на Европейската комисия високо оцени проекта на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград, проведен през учебната 2017-2018 г. с училище от Естония на тема „Така живеем ние в Европа“.

Румяна Войнова, която е ръководител на проекта и главен учител по немски език в гимназията, получи Национален знак за качество, който се връчва на учители с отлични eTwinning проекти. Присъждането на наградата показва, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт.

Националният знак за качество, получен от Румяна Войнова, се съпътства и от ученически знак за качество за най-активните членове от екипа. Присъдената награда доказва, че темата на проекта е значима, използвани са разнообразни педагогически методи, а учениците са активни участници в проекта, взаимодействали са отлично със своите партньори от Естония, използвайки различни методи и eTwinning инструменти.

В оценката на Националното звено за координация се казва: „Учителите са изпробвали разнообразни педагогически методи с учениците си по време на проекта. Проектът включва усъвършенстване на учебния план с включването на международна екипна работа в уроците по немски език. Изпълнените методи за обучение са ясно идентифицируеми: сравнителна работа, решаване на проблеми и съвместно създаване като публикации в електронен вестник.”

Освен конкретно признание за високото ниво на eTwinning дейностите на ученическия екип, с ръководител Румяна Войнова, присъдената награда е и публично утвърждаване на поетия от НХГ ангажимент за качество и откритост на европейското сътрудничество. Подобен род инициативи поощрява учениците да продължават да участват и да работят в дейности за международно сътрудничество с увереността, че техните усилия са признати.

Ръководството на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград поздрави Румяна Войнова и нейните ученици за получената на 01.10.2018 награда.

eTwinning

Марин Митов – директор на НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград връчи ученически знак за качество на най-активните членове от екипа на eTwinning проекта „Така живеем ние в Европа“: Михаела Петрова от 12 б клас, Радослав Ципов, Ерика Димитрова, Виктория Хаджийска от 11 б клас. Присъстваха: зам. директор Светлана Солачка, зам. директор Теодора Ацева, главен учител Илонка Белева, класният ръководител на 12 б клас – Меглена Борисова, съученици и преподаватели  на отличените ученици.

5 октомври – Международен ден на учителя

04.10.2018

Днес, 4 октомври 2018 г., от 19 часа в Студентски център „Америка за България“, Кампус „Скаптопара“, Американски университет в България даде прием по случай Международния ден на учителя.

 

Лично президентът на АУБ Стив Съливан приветства присъстващите учители, директори и представители от РУО на МОН –  Благоевград с празника и им пожела професионални успехи през предстоящата учебна година, като благодари за чудесните млади хора, които подготвят за следващите важни стъпки в тяхното образование и личен живот.

Президентът на АУБ акцентува върху предимствата на Американския университет и възможността на студентите да избират по време на следването си предметите и специалностите, които да изучават.

Студенти представиха една от многобройните клубни дейности в АУБ,  като изпълниха части от свои участия в мюзикъл – дейност, която всяка учебна година привлича много посетители в театралната зала на АУБ.

 

В лични разговори с всеки от присъстващите домакините получиха обратна връзка от учителите за ползавата от АУБ в личната им преподавателска дейност. Главен учител Румяна Войнова разказа за радостта, с която учениците от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ очакват поредната вечер на немския език в АУБ.

Начертани бяха планове за бъдеща съвместна дейност – посещение на ученици от НХГ в часове на преподаватели от АУБ, участие в Деня на отворените врати на 17 ноември.